Wracamy do trenowania na sali

 

Od 4 maja wracamy do naszych treningów karate na salach gimnastycznych.

Miejsca, dni i godziny są aktualne w zakładce treningi – bez mian, harmonogram taki sam jak przed lockdown.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach osoby trenujące jak i chcące rozpocząć swoją drogę z karate.

Regulamin udziału w treningach karate w czasie pandemii Covid-19.
1. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, które:
a. nie wykazują jakichkolwiek objawów klinicznych infekcji lub co najmniej podwyższonej temperatury ciała,
b. nie są objęte kwarantanną albo nadzorem epidemiologicznym,
c. nie przebywają w domu z osobami objętymi kwarantanną lub izolacją.
2. Na zajęcia przychodzimy punktualnie (nie za wcześnie, nie za późno).
3. Do budynku wchodzimy w maseczkach. Ściągamy je dopiero przed samym treningiem.
4. Natychmiast po wejściu do obiektu dezynfekujemy ręce używając płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy danym wejściu.
5. Rodzice dzieci trenujących proszeni są o nie wchodzenie do budynku. Dzieci zostaną odebrane przez instruktora, a po treningu odprowadzone do rodziców.
6. Sprawy organizacyjne załatwiamy telefonicznie lub mailowo.
7. Można korzystać z szatni, jednak rekomendujemy (zwłaszcza młodszym dzieciom) przyjeżdżanie na trening w stroju do karate lub stroju sportowym.
8. Cały czas pamiętamy o zachowaniu bezpiecznej odległości.
 
Udział w zajęciach możliwy jest jedynie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.