Nasze zajęcia to nie tylko techniki samoobrony karate tradycyjnego, ale przede wszystkim ćwiczenia koncentracji, dyscypliny, elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i koordynacji ruchowej.

Bardzo ważnym elementem zajęć jest szczególna troska o prawidłową postawę ciała (pionizacja), ćwiczenia rozciągające oraz rozwijające symetrię i dynamikę ruchów wśród dzieci.

Dzieci w tym jakże ważnym dla siebie okresie psychofizycznym potrzebują także elementów rozluźnienia, dlatego też nasze zajęcia są wzbogacane o zabawy ruchowe poprawiające cechy motoryczne, procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną.

Zdaniem autorytetów „Karate doskonale zapobiega wadom postawy i skoliozom u dzieci”.