Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości jest członkiem Polskiej Unii Karate Tradycyjnego.

Do końca grudnia 2020r, byliśmy członkiem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, który stracił statut PZSu we wrześniu 2020r.

Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości jest członkiem Polskiego Związku Kendo.

AKADEMIA – to miejsce, gdzie każdego dnia zdobywasz nową wiedzę i ugruntowujesz już zdobytą.

BUDO – jest skarbem kultury i bezcennym dziedzictwem przekazywanym od stuleci z pokolenia na pokolenie. Dzięki tej wartościowej wiedzy poznajemy drogę do samodoskonalenia poprzez fizyczny, umysłowy oraz duchowy trening. Jesteśmy zatem odpowiedzialni, za to aby chronić i przekazywać wartości zawarte w budo przyszłym pokoleniom. Celem budo jest samodoskonalenie poprzez trening oraz zgłębianie wiedzy o sztukach walki.

KARATE – poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje wszechstronny rozwój możliwości jednostki ludzkiej. Podczas gdy osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii sportowej jest sprawą wyłącznie doskonalenia techniki, poszukiwania karate tradycyjnego nie napotykają na drodze swego rozwoju żadnych ograniczeń. Jedyne istniejące granice to zdolność człowieka do poszerzania sfery swych możliwości oraz potencjał w dążeniu do nowych osiągnięć, a i te należy ustawicznie próbować przekraczać.

Zwycięstwo samo w sobie nie jest w karate tradycyjnym celem ostatecznym. Karate tradycyjne jest sztuką samoobrony , która wykorzystuje wyłącznie i w najbardziej skuteczny sposób ciało ludzkie. Znajdują w nim zastosowanie głównie techniki bloków, ciosów, uderzeń i kopnięć, w połączeniu z innymi powiązanymi z nimi ruchami„. (Statut ITKF, Artykuł 1, Ustęp 1.3)

Podstawą filozoficzną karate tradycyjnego jest japońskie budo, które jest wspólne dla wielu japońskich sztuk walki. Głównym pojęciem w strukturze technicznej karate tradycyjnego jest todome waza, czyli cios kończący, gdzie pojedyncza technika całkowicie unieszkodliwia przeciwnika. Ta wysoka sprawność techniczna czyni z karate tradycyjnego wielką sztukę.

IAIDO – sztuka władania mieczem samurajskim, to „sposób obecności umysłowej i natychmiastowej reakcji” . IAIDO stanowi integralną część japońskiego BUDO.

JODO – sztuka władania JO (kijem) i reagowania na nagły atak w obronie przed mieczem. JODO stanowi integralną część japońskiego BUDO.

ROZWÓJ – sztuki walki to nieustające poszukiwanie wyższego poziomu rozwoju osobowego zarówno w sferze umysłu, ciała, jak i duszy.