Karate jest moim życiem, pasją i nieustannym osobistym rozwojem. Dziś nie mogę sobie wyobrazić, że mógłbym zajmować się czymś innym.

Karate może nauczyć się każdy, niezależnie od wieku czy siły fizycznej. Trenując, pozbywamy się nieprawidłowych nawyków współczesnej cywilizacji takich jak wady postawy, zaniedbanie aparatu ruchowego oraz oddechowego.

Karate tradycyjne zostało uznane za najbardziej ogólnorozwojową dyscyplinę, wpływającą na harmonijny rozwój ciała ludzkiego. Prowadzone, niezależne badania w USA i Japonii wskazują, że tylko uprawiający dalekowschodnie sztuki walk są wolni od narkotyków i dopingu.

Dla mnie najważniejszy jest człowiek, który poprzez ciągłą pracę nad swoimi niedoskonałościami jest w stanie zmieniać swoje życie i wpływać pozytywnie na otoczenie.

To, czego nauczymy się już od najmłodszych lat a następnie będziemy to utrwalać poprzez systematykę i dokładność w każdym treningu, zaprocentuje w przyszłości w naszym dorosłym już życiu.

Każdy z nas może uczyć się od innych osób i od tych dużych i od tym małych – najważniejsze, że by uczyć się mądrze.

Tak naprawdę Karate jest o tyle fascynujące, że posiada jedno źródło, do którego prowadzą różne drogi. Karate nie można nauczyć się z książek, trzeba tego doświadczyć.