Po pierwsze, ciągły rozwój to wyzwanie i nieustające szkolenie siebie samego. Zgrupowania, seminaria krajowe i zagraniczne są takim wyzwaniem.