Kurs Sędziowski – DOJO Stara Wieś

W dniach 3-5 marca 2023 odbywał się kurs sędziowski, jak zawsze w DOJO Stara Wieś. W wydarzeniu wzięło udział 130 osób. Gośćmi wydarzenia byli Sensei Paulo Afonso oraz Haruto Watanabe z Japonii. To był dobrze przepracowany czas. Przez 3 dni wzięliśmy udział łącznie w 13 godzinach treningowo-szkoleniowych, gdzie powtarzaliśmy gesty sędziowskie, analizowaliśmy regulaminy rozgrywania zawodów, aspekty przy ocenianiu kata, kumite, enbu, fukugo, uczyliśmy się wypełniać dokumentację sędziowską i każdy z nas wziął udział w teście sprawdzającym naszą wiedzę.
 

Podsumowaniem szkolenia były egzaminy sędziowskie, do których przystąpiła nasza zawodniczka Wiktoria Lewandowska. Serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu.