Ciągły rozwój to nieustające szkolenie siebie samego… zgrupowania, seminaria krajowe i zagraniczne są takim wyzwaniem.